Giełda samochodowa

Giełda różności

  

REGULAMIN TARGOWISKA
"GIEŁDA SAMOCHODOWA - KRYWLANY"

Zarządzający targowiskiem

Gieła Samochodowa Spółka Jawna Automobilklub Podlaski i wspólnicy

  1. Giełda samochodowa czynna jest w niedziele w godzinach od 5:00 do 12:00 i przeznaczona jest do sprzedaży pojazdów, części samochodowych i innych artykułów dopuszczonych do obrotu towarowego na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami.
  2. Sprzedaż na targowisku może odbywać się po wniesieniu opłat zgodnie z wywieszonymi cennikami. Opłaty uiszcza się u inkasentów przed wjazdem na giełdę. Brak dowodu opłaty powoduje opłatę karną w wysokości 200% opłaty normalnej.
  3. Zabrania się sprzedaży na targowisku towarów wyłączonych z obrotu na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych i przestrzegania znaków drogowych. Do kierowania ruchem jest upoważniona obsługa targowiska wyposażona w identyfikatory i strażnicy Straży Miejskiej.
  5. Zabrania się parkowania pojazdów oraz jeżdżenia po płycie lotniska przylegającej do targowiska.
  6. Kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu podlega karom regulowanym przez odrębne przepisy.

 

AKTUALNY CENNIK
obowiązujący na targowisku za wystawienie do sprzedaży:
Nazwa Cena
   Samochody    - 40zł w tym 10 zł opłaty targowej
   Ciągniki rolnicze    - 30zł w tym 10 zł opłaty targowej
   Przyczepy    - 30zł w tym 10 zł opłaty targowej
   Motocykle    - 15zł w tym 5 zł opłaty targowej
   Rowery    - 4zł w tym 4 zł opłaty targowej
   Gastronomia    - 50zł w tym 10 zł opłaty targowej
   Części z ręki    - 10zł w tym 4 zł opłaty targowej
   Części z placu szer 4m    - 30zł w tym 5 zł opłaty targowej
   Części z pojazdu    - 30zł w tym 10 zł opłaty targowej.
INNE
   Ogłoszenie do 20 słów (megafon)    - 2 zł za emisję
   Ogłoszenie reklamowe (megafon)
   - 5zł za emisję
   Umowa kupna sprzedaży    - 5zł za komplet
   Roznoszenie ulotek reklamowych    - 15zł/dzień 50 zł/miesiąc
   Umieszczenie ogłoszenia na tbalicy    - 10zł/m2/miesiąc
   Poddzierżawa miejsca do sprzedaży części
   - 120zł/miesiąc
  
 

 

Życzymy udanych transakcji.
.